Spelenderwijs

Spelenderwijs is ontstaan door een samenvoeging van de peuterspeelzalen en een aantal locaties van de kinderopvang. Hiermee is de kracht van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gecombineerd. Zo zijn er optimale ontwikkelingskansen, voor alle kinderen in de stad. Het is een voorziening voor kinderen van 2 en 3 jaar.

Indicatie voor en vroegschoolse indicatie

Kinderen met een VVE (voor-en vroegschoolse) indicatie hebben recht op extra begeleiding door een VVE consulent en een extra dagdeel, dat wordt gefinancieerd door de gemeente. Het consultatie bureau (CB) beoordeelt of een kind recht heeft op een indicatie. U kunt dit, bij bijvoorbeeld twijfels over de taal-, spraakontwikkeling van uw kind, eventueel zelf aankaarten tijdens een afspraak op het bureau

Arrangementen

Er zijn 4 verschillende arrangementen mogelijk, afhankelijk of uw kind een VVE indicatie heeft en of u al dan niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Hieronder ziet u voor welk arrangement u in aanmerking komt.

Uw kind heeft een VVE indicatie

  • Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, valt u in arrangement 1

  • Wanneer u wel recht heeft op kinderopvangtoeslag, valt u in arrangement 2

Uw kind heeft géén VVE-indicatie, vervolgens:

  • Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, valt u in arrangement 3

  • Wanneer u wel recht heeft op kinderopvangtoeslag, valt u in arrangement 4.


Kosten

Wilt u meer weten over de tarieven? Hier vindt u de tarieven van 2018 voor spelenderwijs.

 

Meer informatie

In deze folder vind u meer informatie over Spelenderwijs. U kunt ook contact opnemen met het Startpunt ; telefoon (0317)  41 01 60,  e- mail: startpunt@wageningen.nl.

Zoeken