Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Bent u verplicht om gemeentelijke belastingen te betalen? Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Vraag dan kwijtschelding voor deze belastingen aan. Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u ieder jaar vanaf januari een ‘verzoek tot kwijtschelding’ indienen. De verzoeken moeten vòòr 1 juni ingediend zijn bij de gemeente. Wanneer uw verzoek na 31 mei binnen is, krijgt u slechts een deel van de kwijtschelding van het lopende jaar.

Wat houdt de regeling in?

De gemeente heft belasting van alle inwoners. Er kunnen situaties zijn waarin u niet in staat bent deze belasting te betalen. Dan is er kwijtschelding mogelijk. Dat houdt in dat u bepaalde gemeentelijke belastingen niet hoeft te betalen. De kwijtscheldingsregeling geldt voor:

  • Afvalstoffenheffing (alleen voor de eerste set afvalcontainers)
  • Rioolheffing
  • Hondenbelasting (alleen voor de eerste hond)
  • Kosten van een reisdocument.

Hoogte vergoeding

Komt u voor kwijtschelding in aanmerking komt én heeft u vòòr 1 juni uw aanvraag ingediend? Dan wordt het gehele bedrag van de afvalstoffenheffing (voor één set afvalcontainers), de rioolheffing en eventueel de hondenbelasting voor één hond kwijtgescholden. Bij vergoeding van een reisdocument is dat bedrag niet hoger dan de kosten van een identiteitskaart.
U komt niet voor een vergoeding in aanmerking, als u in het bezit bent van een eerder afgegeven, nog geldig reisdocument. Ook komt u niet voor vergoeding in aanmerking als uw oude reisdocument als vermist is opgegeven en nog niet verlopen is.

Voorwaarden

  • U heeft een laag inkomen dat voldoet aan de criteria bij uw leefsituatie
  • U bezit geen noemenswaardig vermorgen.

Automatische kwijtschelding

Is uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden niet veranderd? Dan ontvangt u het volgend jaar automatisch kwijtschelding. Dit gebeurt automatisch. Kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing controleert u via uw rekeningen van waterbedrijf Vitens. Het is verstandig elk jaar op tijd, vòòr 1 juni, in de gaten te houden of u de brief voor kwijtschelding ontvangen heeft en om het bedrag te controleren.

Aanvragen

  • Haal bij  het Startpunt een kwijtscheldingsformulier op en vult dit in.
  • Een digitale versie van het formulier vindt u op www.wageningen.nl
  • Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Neem dan contact op met de inkomensbrigade of kom langs bij het Startpunt.

Zoeken