Individuele inkomenstoeslag

Heeft u drie jaar achter elkaar een laag inkomen? Dan kunt u de individuele inkomenstoeslag aanvragen. De Individuele inkomenstoeslag  is een toeslag om mensen te ondersteunen die langdurig moeten rondkomen van een minimum inkomen. Het soort inkomen dat u heeft gehad in die periode maakt niet uit. Dit kan dus zowel loon als een vorm van uitkering geweest zijn.

Voor wie

U heeft minimaal 3 jaar aaneengesloten een minimum inkomen.  Het inkomen van de partner telt ook mee. In deze 3 jaar heeft u geen mogelijkheden gehad om uw inkomen te verbeteren. Deze regeling geldt niet als u student bent of de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Voorwaarden

  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
  • U heeft een minimuminkomen
  • U heeft geen noemenswaardig vermogen
  • U heeft geen mogelijkheden (gehad) om uw inkomen te verbeteren.

Hoogte vergoeding

U kunt de toeslag één keer per jaar krijgen. De hoogte van de hangt af van de samenstelling van uw leefsituatie. Wilt u de precieze hoogte van de toeslag voor dit jaar weten? Vraag dit dan na bij het Startpunt.

Aanvragen

U vraagt deIndividuele inkomenstoeslag aan met een formulier dat verkrijgbaar is bij het Startpunt. U kunt de toeslag ook digitaal aanvragen via www.wageningen.nl . De Individuele inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht aangevraagd worden.

 

 

 

Zoeken