Ondersteuning thuis

Senioren blijven langer thuis wonen in hun vertrouwde omgeving. Om dit te realiseren is er passende zorg en ondersteuning thuis nodig. De situatie thuis is bij iedereen anders. In de gemeente Wageningen wordt uitgegaan van maatwerk. Samen met u wordt gekeken hoe u het doel, om langer thuis te blijven wonen, als u een dagje ouder wordt, kunt realiseren.

Ondersteuning thuis (wmo)

De gemeente regelt de ondersteuning thuis. Het gaat dan om taken die geen medisch karakter hebben, zoals de organisatie van het huishouden, dagbesteding, individuele begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers. Er wordt altijd eerst gekeken wat u zelf kunt. Of wat u met behulp van uw familie en vrienden nog kunt. Is dit niet voldoende? Dan kan er hulp vanuit de wmo komen. De Wmo voorziet ook in de vervoersvoorzieningen, bijvoorbeeld een scootmobiel, regiotaxi of rolstoel en in woonvoorzieningen zoals bijvoorbeeld een traplift of een douchestoel. Voor alle hulp, behalve voor rolstoelen betaalt u een eigen bijdrage.

Aanmelding

Wilt u een gesprek over ondersteuning thuis? Vul dan het meldingsformulier in. Een medewerker van het Startpunt maakt een afspraak met u voor een gesprek.

 

Zoeken