24 uurs zorg

Kunt u niet meer thuis wonen? Is er continu toezicht nodig? Of moet er gezien de medische situatie altijd snel hulp ter plaatse zijn?  Dan is er de mogelijkheid voor 24 uurs zorg. Meestal wordt dat in een instelling geboden maar soms ook thuis. In een verpleeghuis is de hele dag intensieve zorg en toezicht beschikbaar. Het besluit dat het thuis niet langer gaat, kan moeilijk zijn, maar soms is het de beste oplossing omdat het thuis niet meer kan. De zorg is dan zo zwaar geworden dat het onverantwoord is om langer thuis te wonen. De wet die dit regelt, heet de Wet langdurige zorg (Wlz).

WLZ indicatie aanvragen

Een indicatie voor de wet langdurige zorg vraagt u aan bij het ciz (centrum voor indicatiestelling zorg). Wie toch graag thuis wil blijven, kan er in bepaalde situaties ook voor kiezen deze zware zorg thuis te krijgen.

Zoeken