Mantelzorgcompliment

Mantelzorgers zijn belangrijk!  Daarom waardeert de gemeente mantelzorgers onder andere in de vorm van een mantelzorgcompliment.

Mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment is een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers. De gemeente Wageningen heeft door middel van een enquête geïnventariseerd welke vorm de voorkeur heeft bij de Wageningse mantelzorgers. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende wensen bij de mantelzorgers worden hierin twee verschillende mogelijkheden aangeboden:

  • Individuele financiële bijdrage van €100,-
  • Waardebon ter waarde van € 100.-

Aanvraag mantelzorgcompliment

Heeft u in 2017 al een compliment aangevraagd en ontvangen? Dan hoeft u voor het jaar 2018 geen aanvraag te doen, wanneer u mantelzorger bent voor dezelfde zorgvrager. Het bedrag wordt in 2018 automatisch op uw rekening bijgeschreven. U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen via dit formulier. Het formulier is ook af  bij het Startpunt ophalen. De aanvraag moet bij de gemeente gedaan worden waar de zorgvrager woont.

Meer informatie?

Heeft u vragen over neemt u dan contact op met het Startpunt, (0317) 41 01 60 of e-mail naar startpunt@wageningen.nl . Voor overige vragen over Mantelzorg kunt u contact opnemen met het Mantelzorg Wageningen, via tel. (0317) 46 88 18 of e-mail: mantelzorgwageningen@solidez.nl.  U vindt Mantelzorg  Wageningen ook in ’t Palet aan de Rooseveltweg 408a.

Zoeken