Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is een bijdrage in de kosten van een studie. De toeslag is bedoeld voor studerende inwoners van Wageningen die wel willen werken, maar door een beperking niet het minimumloon kunnen verdienen. De toeslag is bedoeld als stimulans om door een studie de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Hoe hoog is de toeslag?

De toeslag is een bedrag ter hoogte van 25% van het wettelijk minimumloon per maand dat voor uw leeftijd geldt.

Voorwaarden

  • je bent 18 jaar of ouder
  • je hebt recht op studiefinanciering (volgens de Wet Studiefinanciering 2000) of een tegemoetkoming volgens de WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten)
  • je vermogen ligt onder de voor jou geldende vermogensgrens
  • je bent wel in staat te werken, maar kunt door beperkingen niet het minimumloon verdienen

Hoe lang krijgt u de toeslag ?

De toeslag wordt voor maximaal zes maanden toegekend.  Als er iets in uw situatie is gewijzigd bijvoorbeeld u heeft inkomsten uit werk of bent gestopt met de studie, dan dient u het na een half jaar opnieuw aan te vragen. Is er niets in uw situatie gewijzigd dan hoeft u de individuele studietoeslag binnen hetzelfde studiejaar niet opnieuw aan te vragen. De gemeente bekijkt dan aan de hand van de beschikbare gegevens of er opnieuw voor het tweede halve studiejaar studietoeslag wordt toegekend. In het nieuwe studiejaar moet u wel weer zelf een aanvraag doen.

Advies van UWV

Om te beoordelen of je niet in staat bent om het minimumloon te verdienen, vragen wij advies aan het UWV. Het kan zijn dat het UWV je uitnodigt voor een onderzoek.

Studietoeslag aanvragen?

  • Vul het formulier  ondetekend in en of vraag de toeslag aan via digiD
  • Stuur het ingevulde formulier op naar Postbus 1, 6700 AA Wageningen, of inleveren bij Publiekszaken, Stadhuis Markt 22.
  • De gemeente neemt binnen 8 weken nadat uw aanvraag is ontvangen een besluit en sturen u hier een brief over. In de beschikking (besluit) staat of de studietoeslag wordt toegekend.

Zoeken