Wet maatschappelijke ondersteuning

Zolang mogelijk zelfstandig wonen en actief meedoen in de maatschappij. Dat is waar de Wet maatschappelijke ondersteuning voor staat. Het Startpunt vindt dat iedere inwoner die kans moet krijgen en ondersteunt met goede informatie en adviezen.

Herkent u onderstaande vragen?

  • U wilt graag naar uw vereniging of sociale activiteiten blijven gaan ook nu u niet meer kunt fietsen en of auto rijden.
  • Hoe houdt u uw huishouden op orde nu u het zelf niet meer kunt?
  • Hoe houdt u structuur in uw week?
  • Hoe kunt u zo lang mogelijk in uw woning blijven wonen ondanks uw fysieke beperkingen?

Aanmelding

Herkent u zich in de vragen? Of heeft u andere vragen die zelfstandig wonen of mee doen in de samenleving in de weg staan? U kunt dan een aanmelding doen bij het Startpunt.

Gesprek

Een medewerker van het Startpunt gaat met u in gesprek. Er wordt op verschillende terreinen gekeken hoe het met u gaat, hoe zelfredzaam u bent en wie u nu ondersteunt. Zo'n breed gesprek geeft een goed beeld van uw situatie. Wij kunnen u dan goed informeren en adviseren en eventueel de juiste hulp en/of voorziening kunnen in zetten. Er wordt met u besproken wat u zelf kunt oplossen en wat met behulp van uw familie en vrienden. Ook wordt gekeken of vrijwillige hulp of een algemene voorziening (hulp waar geen toekenning van de gemeente voor nodig is) een antwoord geeft op uw vraag.

Ondersteuningsplan

Van dit gesprek wordt een gesprekverslag en zo nodig een ondersteuningsplan gemaakt. Hierin staan uw vragen vermeld, wat u wilt bereiken en wat daar voor nodig is.

Maatwerkvoorziening

Een WMO consulent beoordeeld aan de hand van het gespreksverslag en eventueel (telefonisch) contact met u, welke hulp of voorziening in uw situatie passend is. Deze hulp of voorziening wordt een maatwerkvoorziening genoemd. U ontvangt van de wmo consulent een rapport met daarin het maatwerkadvies thuisgestuurd. Aan u wordt gevraagd het rapport ondertekend terug te sturen. U ontvangt daarna een besluit (beschikking) van de gemeente. Daarna wordt de voorziening of de hulp ingezet.

Kosten

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de voorziening, betaalt u in bepaalde gevallen ook een deel van de kosten. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Bereken de eigen bijdrage via de rekentool van het CAK.

Aanmelding doen?

Dit kan met digid of door het invullen van het aanmeldformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met het Startpunt Wageningen, Rooseveltweg 408a (0317) 41 01 60.

Wijkverpleging of 24 uurszorg

Heeft u 24 uurszorg nodig of wijkverpleging? In veel gevallen valt dit niet onder de WMO. Voor 24 uurszorg kunt u terecht bij het CIZ. Voor wijkverpleging neemt u contact op met de diverse thuiszorgorganisaties.

 

Zoeken