Verlenging hulp of ondersteuning

Heeft u een toekenning (voorheen werd dat een indicatie genoemd) voor hulp bij het huishouden, begeleiding of dagbesteding en loopt deze binnenkort af? Het is belangrijk dat u hiervoor optijd een melding doet als u de hulp of ondersteunung wilt voorzetten.

Wanneer

Het beste is om melding uiterlijk zes weken voor het aflopen van uw lopende toekenning te doen. Wanneer u de melding voor verlenging namelijk niet optijd inlevert, is het niet zeker uw melding op tijd wordt afhandeld.

Hoe

Om uw vraag voor verlenging van begeleiding of dagbesteding goed te beoordelen, is een volledig ingevuld ondersteuningsplan nodig. Dit kunt u eventueel samen met uw begeleider doen. Het formulier vraagt u op via wmo@wageningen.nl.
Voor verlenging van de hulp bij het huishouden vult u een ingevuld aanmeldformulier WMO in.

Inleveren

Als u de formulieren heeft ingevuld, kunt u deze ondertekend inleveren bij het Startpunt. U kunt ze ook versturen naar Gemeente Wageningen team sociale dienstverlening, Postbus 1 6700 AA Wageningen.

Meer informatie en vragen

Neem contact op met het Startpunt.

 

Zoeken