Wat is een pgb

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg of ondersteuning kunt regelen. U kunt hulp inkopen van een professionele zorgverlener, een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) of een mantelzorger. Het pgb-Wmo is voor volwassenen die hun ondersteuning zelf willen inkopen. Het pgb-Jeugdwet is voor jeugdigen onder de 18 jaar.

Verschil zorg in natura en pgb

Zorg in natura betekent dat u hulp of ondersteuning krijgt van een zorgverlener of organisatie die een contract heeft met de gemeente. Het kan een organisatie zijn die bijvoorbeeld begeleiding in de thuissituatie, dagbesteding of bijvoorbeeld hulp bij het huishouden geeft. Kiest u voor een pgb, dan regelt u alles zelf. U heeft dan meer vrijheid om de zorg in te kopen bij zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft.

Voorwaarden pgb

 • U hebt een maatwerkvoorziening op basis van de Wmo
 • U kunt zelf het budget te beheren. Wanneer het onzeker is of u het budget zelf kunt beheren, dan kan een aanvraag voor een pgb afgewezen worden.
 • U kunt zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Dit mag niet dezelfde persoon of organisatie zijn die ook hulp aan u gaat verlenen.
 • Staat u onder bewindvoering, dan is het pgb wellicht geen goede optie.
 • De zorg die u inkoopt, sluit aan bij het ondersteuningsplan of plan van aanpak pgb dat is gemaakt door uzelf.
 • Als het pgb niet volgens de afspraken wordt besteed, dan zijn er eventuele terugvorderingen mogelijk
 • Voor een pgb-Jeugdwet en Beschermd Wonen gelden een aantal extra kwaliteitseisen voor jeugdhulpverleners die zorg leveren. Uw contactpersoon informeert u hierover.

Aanmelding pgb

 • Voor hulp bij het huishouden levert u een ingevuld aanmeldformulier in
 • Voor begeleiding en/of dagbesteding levert u een ingevuld ondersteuningsplan in. Het formulier kunt u opvragen via wmo@wageningen.nl
 • Bij een nieuwe aanmelding heeft u eerst een gesprek met een medewerker van het Startpunt. De mogelijkheid voor een pgb kunt u hier aangeven. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt
 • Bij een pgb dient u zelf een plan van aanpak PGB in
 • Een wmo consulent beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden van een pgb en welk voorziening er wordt ingezet
 • U ontvangt van de wmo consulent een ondersteuningsplan, aan u wordt gevraagd dit te ondertekenen en terug te sturen
 • U ontvangt daarna een beschikking met daarin de hoogte van uw pgb budget

 

 

Zoeken